MAX Tape Producent i dystrybutor specjalistycznych taśm klejących MAX Tape Producent i dystrybutor specjalistycznych taśm klejących MAX Tape Producent i dystrybutor specjalistycznych taśm klejących
Mapa strony - MAX TAPE - Producent - Hurtownia specjalistycznych taśm klejących Regulamin - płatności - wysyłka - MAX TAPE - Producent - Hurtownia specjalistycznych taśm klejących - Szybka wysyłka Zamówienia - Panel hurtowy - MAX TAPE - Producent - Hurtownia specjalistycznych taśm klejących - Atrakcyjne ceny hurtowe
Producent specjalistycznych taśm klejących

Regulamin

Wstęp

 1. Serwis internetowy dostępny pod adresem www.MAXTAPE.com.pl prowadzony jest przez spółkę GRUPA MAX SELL Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Lubostroń 28, 30-383 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000522102, posiadająca nr NIP 6783151881 oraz REGON 123196189 (zwany dalej Właścicielem).
 2. Serwis prezentuje specjalistyczne taśmy klejące dla wialu branż.
 3. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest:
  • posiadanie dostępu do Internetu,
  • zainstalowanie najnowszej wersji przeglądarki internetowej,
  • akceptacja plików cookies (więcej w polityce prywatności).
 4. Definicje - użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
  • HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
  • KLIENT – firma/osoba kupująca Produkt oferowany do sprzedaży przez Serwis Internetowy lub korzystająca z usług Serwisu;
  • KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  • KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • KONTO (KONTO KLIENTA) – strona w Serwisie na której Klient po zalogowaniu może składać zamówienia na Produkty, przeglądać historię dotychczasowych zamówień, ma dostęp do swoich danych osobowych oraz może je modyfikować;
  • PRODUKT – usługi i towary, które można zamawiać za pośrednictwem Serwisu zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  • REGULAMIN – niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży Produktów w Serwisie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną,
  • REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Serwisu.
  • SERWIS (SKLEP) – serwis Usługodawcy za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
  • SPRZEDAWCA (WŁAŚCICIEL)– spółka Grupa MAX SELL Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Lubostroń 28, 30-383 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000522102, posiadająca nr NIP: 6783151881, REGON: 123196189, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego (opłata jak za połączenie standardowe (play) - wg. cennika właściwego operatora).
  • STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.
  • USTAWA O OCHRONIE NIEKTÓRYCH PRAW KONSUMENTÓW: ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 Nr 22, poz. 271, z późn. zm.);
  • UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Serwisu internetowego.
  • ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 1. Grupa Max Sell Sp. z o.o. świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące usługi:
  • umożliwianie nabywania Produktów znajdujących się w ofercie Serwisu;
  • udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Serwise;
  • umożliwienie Klientom wyrażania opinii na temat Produktów Serwisu;
  • dostarczanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną.
 2. Klient ma dostęp do Regulaminu nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej, na której jest umieszczony.
 3. Klient akceptuje niniejszy Regulamin przy użyciu stosownego formularza podczas rejestracji, składania zamówienia lub w zamówieniu złożonym drogą elektroniczną.
 4. Ceny podane w serwisie są cenami netto lub brutto (jest to wyraźnie rozróznione).
 5. Zamówienia w serwisie można składać poprzez Serwis internetowy, wysyłając e-mail lub wiadomość poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie.
 6. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Również inne elementy oferty, jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią z momentu złożenia zamówienia przez Klienta.
 7. W przypadku złożenia zamówienia przez Klienta drogą internetową (strona www, wiadomość e-mail), momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę serwisu (telefonicznie lub e-mailem).
 8. W przypadku złożenia zamówienia przez klienta telefonicznie, momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment przyjęcia zamówienia przez obsługę Serwisu do realizacji.
 9. Za zgodą Klienta jego Dane osobowe znajdują się w bazie Serwisu.
 10. Administratorem danych jest Grupa Max Sell Sp. z o.o. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji zamówienia lub w zakresie każdorazowo określonym zgodą Klienta. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883, z późn. zm.) oraz z Dyrektywą 95/46/WE. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia przez Serwis Internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Rozdział II. Warunki i czas realizacji zamówienia

 1. Serwis obsługuje Klientów mających siedzibę lub adres korespondencyjny w Polsce.
 2. Zamawianie Produktów w Serwisie składa się z czterech głównych etapów: (1) wybranie produktów, (2) złożenie zamówienia, (3) potwierdzenie złożenia zamówienia i przyjęciu zamówienia do realizacji, (4) płatność.
 3. Złożenie zamówienia w Serwisie oznacza zawarcie przez Klienta umowy kupna - sprzedaży zamawianych produktów z Właścicielem.
 4. Serwis umożliwia Klientowi złożenie zamówienia bez konieczności rejestracji.
 5. Rejestracji konta można dokonać wypełniając odpowiedni formularz w Serwisie.
 6. Właściciel nie ustanowił możliwość odbioru osobistego pod adresem siedziby firmy lecz taka możliwość może się pojawić po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i miejsca wydania towaru.
 7. Termin i miejsce odebrania zamówionych produktów będzie ustalany indywidualnie z Klientem.
 8. Finalizacja zakupu jest możliwa, gdy Klient wskaże:
  • dane potrzebne do realizacji zamówienia,
  • zamówione produkty,
  • sposób dostawy (poczta polska, firma kurierska, odbiór osobisty),
  • sposób płatności (szczegóły zostały zawarte w Dziale IV niniejszego Regulaminu).
 9. Towary są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 10. Czas realizacji zamówienia nie przekracza 14 dni roboczych (dla zamówień założonych do godziny 12.00 danego dnia), chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. W razie czasowej niedostępności towaru Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
 11. Wysyłka zakupionego produktu/produktów realizowana jest zazwyczaj w terminie do 2 dni roboczych (24-48h), przy czym termin ten liczony jest od daty złożenia zamówienia (w przypadku wybrania formy płatności „za pobraniem”) lub od momentu potwierdzenia płatności na koncie Serwisu.
 12. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 13. Zamówienia złożone po godzinie 12:00 w dniach od poniedziałku do piątku oraz w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.
 14. Przesyłki nadawane są codziennie w dniach roboczych od poniedziałku do piątku lub w wyjątkowych sytuacjach trzy razy w tygodniu: poniedziałki, środy oraz w piątki.
 15. W przypadku towarów oznaczonych jako „produkt niedostępny” oraz produktów kupowanych na zamówienie czas realizacji ustalany jest indywidualnie, po przesłaniu przez Klienta zapytania. Towar zamawiany jest na życzenie Klienta, po zaakceptowaniu przez niego terminu realizacji oraz kosztów transportu.
 16. W terminie do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia Klient otrzymuje wiadomością e-mail potwierdzenie jego przyjęcia. Potwierdzając przyjęcie zamówienia Grupa Max Sell Sp. z o.o. podaje Klientowi numer, przedmiot i wartość zamówienia, w tym koszty transportu. Termin potwierdzenia przyjęcia zamówienia, może ulec przedłużeniu w przypadku gdy jego upływ przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (niedziela i święta), w takim przypadku potwierdzenie nastąpi następnego dnia roboczego.
 17. Towar jest wysyłany po otrzymaniu zapłaty. Po wyborze przez Klienta opcji płatności „za pobraniem” należność za zamówienie należy uiścić kurierowi podczas odbioru przesyłki.
 18. Klient na każdym etapie zamówienia może się skontaktować z obsługą klienta Serwisu internetowego dzwoniąc na wskazany numer telefonu (opłata zgodna z cennikiem operatora) lub komunikując się poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu Internetowego bądź adres e-mail Serwisu
 19. Grupa Max Sell Sp. z o.o. może odmówić realizacji zamówienia i je anulować, lub odmówić rezerwowania Produktu dla zamówienia, gdy w jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia obsłudze Serwisu nie udaje się nawiązać kontaktu z Klientem w ciągu 3 dni roboczych od pierwszej próby kontaktu.
 20. Zamówienia nieopłacone przez 5 dni kalendarzowych będą anulowane, nie jest w takim przypadku związana zamówieniem i odmówi jego realizacji.
 21. Wszelkie płatności między Stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy zwrot należności ma nastąpić na rachunek prowadzony w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania. Grupa Max Sell Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę.

Rozdział III. Ceny produktów i koszty przesyłki

 1. Grupa Max Sell Sp. z o.o. prowadzi w Serwisie sprzedaż Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem sieci Internet lub telefonicznie.
 2. Informacje o Produktach podane na stronach Serwisu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta w Serwisie Internetowym oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez spółkę Grupa Max Sell Sp. z o.o. na zasadach opisanych poniżej.
 3. Ceny Produktów oraz kosztu transportu w Serisie są cenami netto lub brutto, podane są w złotych polskich.
 4. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy.
 5. Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie. Moment zawarcia umowy sprzedaży następuje po uzgodnieniu istotnych postanowień umownych, potwierdzeniu zamówienia i przyjęciu zamówienia do realizacji.
 6. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Koszty transportu zależą od sumarycznej objętości / wagi lub wartości zamawianych produktów.
 8. W przypadku błędnego naliczenia kosztów transportu przez system lub przekroczenia dopuszczalnej wagi bądź gabarytu firmy kurierskiej Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zwiększenia kosztów dostawy o czym Klient zostanie poinformowany i wobec zaistniałego faktu będzie miał prawo do rezygnacji z zamówienia.
 9. Przesyłki standardowo dostarczane są w ciągu 24-48h godzin roboczych od chwili nadania.
 10. Zamówione Produkty zostaną dostarczone do Klienta transportem własnym, przesyłką kurierską lub Pocztą Polską pod wskazany adres krajowy.
 11. Wszystkie przesyłki nie dostarczane na paletach, przy których waga paczki (lub waga gabarytowa) nie przekracza 31,5 kg, lub każdy z jej wymiarów (długość/szerokość/wysokość) jest mniejszy niż 200 cm dostarczane są do lokalu zgodnie z adresem dostawy. Pozostałe przesyłki należy odebrać z samochodu kurierskiego, który dostarczy przesyłkę pod budynek wskazany w adresie dostawy.
 12. Koszty dostawy uzależnione są od wartości zamówienia, ilości zakupionych szt. oraz wagi i wymiarów paczki. Koszty są wskazane w koszyku zamówienia przed zatwierdzeniem zamówienia lub ustalane są indywidualnie w trakcie zapytania e-mail - telefonicznego.
 13. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić tzw. "protokół szkody" oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 14. Kurier nie ma obowiązku powiadomienia telefonicznego o planowanej godzinie doręczenia, nie ma też obowiązku wniesienia do wnętrza lokalu przesyłki o wadze większej niż 30 kg.
 15. Grupa Max Sell Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

Rozdział IV. Forma płatności za zamówienia

 1. Zapłaty za produkty zamówione w Serwisie można dokonać:
  • osobiście gotówką w przypadku odbioru osobistego po wcześniejszym uzgodnieniu;
  • gotówką przy odbiorze towaru (dalej „za pobraniem”);
  • tradycyjnym przelewem bankowym na wskazane przez Właściciela konto bankowe;
  • kartą kredytową;
  • za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego Transferuj.pl;
 2. Jeśli Klient wybierze płatność gotówką przy odbiorze osobistym, Sprzedawca skontaktuje się w celu uzgodnienia terminu i miejsca wydania towaru oraz płatności za zamówienie.
 3. Przy wyborze sposób płatności „za pobraniem”, Klient otrzyma wiadomość e-mail lub tel. z prośbą o potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie w odpowiedni link. Następnie Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
 4. Wybierając jako formę płatności tradycyjny przelew bankowy prosimy w tytule wpłaty podać nr zamówienia lub/oraz nr faktury proforma
 5. Jeśli Klient wybierze płatność za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego zostanie przeniesiony do właściwego serwisu za pośrednictwem Transferuj.pl w celu opłacenia zamówienia; po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania środków Klient zostanie o tym powiadomiony wiadomością e-mail; po skompletowaniu i przygotowaniu zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie wiadomością e-mail.
 6. Autoryzacja kart kredytowych wykonywana jest przez profesjonalny podmiot Transferuj.pl, który zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa. W przypadku wyboru płatności kartą kredytową, Klient przekierowywany jest do stosownej strony, umożliwiającej autoryzację karty utrzymywanej na niezależnym od Serwisu serwerze. Podawane tam dane są znane wyłącznie Centrum Autoryzacji Kart Kredytowych, natomiast sposób przekierowania jest zabezpieczony dodatkowym system potwierdzeń gwarantującym, iż przekazane pieniądze z autoryzacji karty trafią na konto Serwisu i zostaną dodatkowo skojarzone z dokonaną transakcją.
 7. Preferowanymi przez Serwis metodami płatności są: płatność gotówką (pobranie) oraz tradycyjny przelew bankowy (przedpłata).
 8. Wszelkie płatności przelewem tradycyjnym prosimy dokonywać na poniższy rachunek bankowy w tytule przelewu podając nr Faktury VAT / Faktury Proforma lub/oraz nr zamówienia.
 9. Dane do przelewu (Meritum Bank ICB S.A.):

  Nr konta: 50 1300 0000 2034 8399 9000 0001

  GRUPA MAX SELL Sp. z o.o.
  ul. Lubostroń 28,
  30-383 Kraków
  NIP: 6783151881

Rozdział V. Reklamacje i zwroty

  A) Ustawowe prawo odstąpienia od umowy (zwroty)
 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów w okresie 14 dni od daty wydania zamówionego towaru (a gdy umowa dotyczy świadczenia usług – od dnia jej zawarcia), Klient, który jest konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 2. Wskazane w pkt. 1 powyżej ustawowe prawo odstąpienia od umowy Klient może zrealizować poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wg. wzoru http://uokik.gov.pl/download.php?id=780
 3. Skorzystanie z załączonego wzoru jest dobrowolne.
 4. Zwracany w ramach ustawowego prawa odstąpienia od umowy towar powinien być odesłany na koszt klienta. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 5. Zwrot zapłaty za towar i koszty dostawy nastąpi stosownie do treści art. 7 ust. 3 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów nastąpi w terminie do 14-dni od zwrotu towaru na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.
 6. Ustawowe prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w następujących wypadkach:
  • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  • dostarczania prasy,
  • w przypadku umów o świadczenie usług – jeśli świadczenie usług zostało – za zgodą konsumenta – rozpoczęte przed upływem 14 dni od zawarcia umowy.
 7. Towar podlegający zwrotowi musi być pełnowartościowy, bez śladów używania, niezniszczony, w oryginalnym opakowaniu oraz nadający się do ponownej sprzedaży. W przypadku towarów posiadających termin ważności - ich zwrot nie może nastąpić w okresie 30 dni przed upływem terminu ważności. Zwrot jest dokonywany na podstawie dowodu zakupu.
  B) Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży
 1. Reklamacje dotyczące niezgodności Produktu z Umową sprzedaży (np. braki ilościowe, wady fabryczne, uszkodzenie w trakcie transportu) mogą być składane pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresSerwisu lub w jakiejkolwiek innej formie przewidzianej przepisami prawa.
 2. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Warunki gwarancji określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej oraz we wskazanej w niej sieci serwisowej.
 3. W przypadku braku karty gwarancyjnej jej funkcję pełni dowód zakupu dołączony do przesyłki, a okres gwarancji, jeżeli nie wskazano inaczej w treści karty produktu, wynosi 12 miesięcy. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 4. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia produktu prosimy o przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego, skanu dowodu zakupu oraz zdjęć na adres e-mail Serwisu
 5. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 6. Reklamacja usługi kurierskiej: w przypadku stwierdzenie uszkodzenia przesyłki (towaru) prosimy o spisanie wraz z kurierem tzw. "protokołu szkody", na którym będzie opis stanu faktycznego paczki i zawartości oraz o nie przyjmowanie jej – paczka zostanie przesłana na nasz adres nadawczy. Następnie prosimy przesłać nam zgłoszenie reklamacyjne, oraz skan spisanego wraz z kurierem protokołu szkody na adres e-mail Serwisu. W mailu zwrotnym przesłane zostaną instrukcje o dalszy m postępowaniu, a do Państwa zostanie nadana nowa przesyłka. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń sprawi, że reklamacja będzie nieskuteczna.
 7. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
 8. Grupa Max Sell Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

Rozdział VI. Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest spółka GRUPA MAX SELL Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Lubostroń 28, 30-383 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000522102, posiadająca nr NIP 6783151881 oraz REGON 123196189.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  • w związku z koniecznością realizacji umowy sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego w Serwisie przez Klienta,
  • w związku z ewentualną rejestracją konta klienta w Serwisie,
  • w związku z obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy sprzedaży,
  • dla potrzeb technicznych Serwisu,
  • dla potrzeb marketingowych i handlowych własnych produktów i usług po uzyskaniu zgody Klienta będącego osobą fizyczną.
 3. Administrator danych przechowuje i przetwarza następujące dane klientów:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • nr telefonu,
  • dane do faktury tj. adres zamieszkania (ulica , nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj),
  • adres dostawy (ulica , nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj),
  • w przypadku firm dodatkowo dane firmy (nazwa, adres, numer NIP),
  • województwo.
 4. Każdy Klient ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby. Podanie danych ma charakter dobrowolny, choć jest to niezbędne, by mogły zostać zrealizowane cele wskazane w pkt. 1 niniejszego Działu.
 5. Właściciel Serwisu zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych swoich Klientów, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Serwisu, zgodne z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 6. Właściciel Serwisu jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Właściciel Serwisu wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).
 8. Serwis wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 9. Pliki cookies wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Klienta, lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Klienta, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.
 10. Szczegóły dotyczące wykorzystywania plików cookies reguluje osobny dokument Polityka prywatności

Rozdział VII. Postanowienia końcowe

 1. Właściciel informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Klient może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Klienta, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Klienta wirusami.
 2. Właściciel informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Serwisu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Serwis wyłącznie dla celów informacyjnych.
 3. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Serwis są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.
 4. Wszelkie opisy i treści zawarte na stronach Serwisu internetowego powinny być traktowane jako zaproszenie do zawarcia umowy, nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
 5. Właściciel zwraca uwagę, że Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Serwisie, układ graficzny, etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Serwis zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej). Klient Serwisu lub osoba odwiedzająca stronę internetową Serwisu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
 6. Klienci nie mogą umieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych i naruszających dobro osób trzecich, jak również zakazuje się Klientom publikowania linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych czy urągających godności innych osób.
 7. O każdej zmianie regulaminu Serwis na 14 dni przed planowaną zmianą, zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych użytkowników Serwisu, a Klient po powzięciu takiej informacji będzie mógł w każdej chwili usunąć swoje konto. Zmienione zapisy Regulaminu nie mają zastosowania do tych Klientów, którzy dokonali jakiejkolwiek transakcji w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu oraz tych wszystkich Klientów, którzy nie wyrażają zgody na proponowane zmiany.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną , Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2015 r.

Kraków 01 czerwca 2015 r.

strzałka do góry